Czynniki wywołujące PANS, PANDAS

Jakie czynniki wywołują zespół PANS?
  1. Genetyczna predyspozycja
  2. Patogeny
  3. Czynniki środowiskowe
Jak sobie z tym poradzić? TRIADA – interdycyplinarne podejście terapeutyczne. Jak infekcje, toksyny, genetyka wpływają na wystąpienie zespołu PANS i PANDAS.

70,00