Bariera krew-mózg. Co ją uszkadza? Jak to naprawić?

Bariera krew-mózg stanowi krytyczny interfejs między mózgiem, a krążeniem krwi. Utrata integralności tej struktury wydaje się być częstym zjawiskiem patologicznym w wielu zaburzeniach psychiatrycznych, w tym schizofrenii, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach nastroju. Dlaczego niektóre pokarmy powodują tak nagłe zmiany w zachowaniu? Dlaczego infekcja wpływa na zmiany behawioralne? Badania pokazują, że wzrost zapalnych komórek odpornościowych zwanych TH-17 spowodowany infekcją paciorkowcową może powodować otwarcie bariery krew-mózg. Dysfunkcja komórek śródbłonka, które tworzą tę barierę, jest związana z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, takimi jak dziecięce autoimmunologiczne zaburzenia neuropsychiatryczne związane z zakażeniami paciorkowcowymi (PANDAS). W PANDAS w patogenezie choroby uczestniczy humoralna odpowiedź adaptacyjna, w szczególności przeciwciała autoreaktywne przeciwko kilku celom w OUN. Dlaczego niektóre pokarmy powodują tak nagłe zmiany w zachowaniu? Dlaczego infekcja wpływa na zmiany behawioralne?

100,00