Na hasło "WAKACJE" - rabat 30% na wszystko do 31.07

Na hasło "WAKACJE" - rabat 30% na wszystko do 31.07

Autoprzeciwciała u dzieci z AUTYZMEM, PANS, PANDAS

Cele autoprzeciwciał w ASD, PANS, PANDAS. Autoprzeciwciała wykazujące reaktywność na antygeny mózgowe są generowane w subpopulacji pacjentów z ASD, PANS PANDAS. Ponadto proces przezłożyskowego transportu przeciwciał, który zapewnia niemowlętom odporność bierną, może również przenosić przeciwciała reagujące z antygenami mózgu płodu. Jakie są światowe standardy w leczeniu? Kryteria jakie włączały pacjentów do odpowiedniego leczenia? Jakie są rokowania? Jakie są światowe standardy w leczeniu? Kryteria jakie włączały pacjentów do odpowiedniego leczenia? Co oznaczają przeciwciała?

100,00