Na hasło "WAKACJE" - rabat 30% na wszystko do 31.07

Na hasło "WAKACJE" - rabat 30% na wszystko do 31.07

Nadnercza

OPIS SZKOLENIA

Androgeny zostały zaangażowane w patofizjologię autyzmu, ponieważ jako czynnik ryzyka zaproponowano prenatalną ekspozycję na podwyższone androgeny. Wykazano silną pozytywną korelację między TT, FT i DHEA, co sugeruje, że nadnerczowe źródło podwyższonego poziomu androgenów. W przypadku PANS/PANDAS nadnercza są zaangażowane dość wcześnie w przebieg choroby.
Misją ludzkiego układu stresowego jest utrzymanie homeostazy w obecności rzeczywistych lub odczuwanych, ostrych lub przewlekłych stresorów. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i autonomiczny układ nerwowy (ANS) są szlakami neuroendokrynnymi związanymi z układem stresu. Istnieje wiele dowodów na to, że dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) mogą wykazywać nietypowe funkcje w obrębie osi HPA i ANS zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas obecności stresorów społecznych i/lub niespołecznych.

ZAWARTOŚĆ KURSU:

Kurs zawartość

Cena: 70 zł

Czy Twoje dziecko mimi zmęczenia ma dużo energii, problemy z zaśnięciem? Ten webinar jest dla Ciebie.

Czas trwania: 1h 13 min.